SREG

DESPRE SREG

ASOCIAŢIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ESTETICĂ GINECOLOGICĂ (S.R.E.G.), s-a constituit în baza dreptului la liberă asociere şi voinţa membrilor, persoanelor fizice prevăzute în Actul Constitutiv. Asociaţia Societatea Româna de Estetică Ginecologică (S.R.E.G.), este o organizaţie ştiinţifică şi profesională care reuneşte specialişti cu competenţă în estetică ginecologică si cu preocupări în diagnosticul ginecologic si estetică ginecologică.

Membri fondatori

Dr Diana Mihai profile picture

MIHAI DIANA

Dr Prof Elvira Bratila

BRĂTILĂ ELVIRA

BRĂTILĂ CORNEL-PETRE

Importanta Esteticii Ginecologice

Estetica Ginecologică are la bază accentul asupra calității vieții pacientelor. Studii internaționale au demonstrat faptul că o femeie fericită cu ea însăși este mai sănătoasă, are mai mare putere de muncă și o mai eficiență profesională, concedii medicale mai rare, tulburări psihice mai puține precum anxietate sau depresie, internări în spitale mai rare, intervenții chirurgicale mai puține, practic aceste efecte având răsunet pozitiv asupra Sistemului Sanitar. De asemenea, prin utilizarea de metode neinvazive sau minim invazive specifice Esteticii Ginecologice, se pot preveni sau trata, fără a mai îngreuna Sistemul Sanitar cu internări și operații chirurgicale costisitoare, patologii precum incontinența urinară, prolapsul și laxitatea după nașteri naturale prin tratamente vaginale de tip laser, radiofrecventă, stimularea electromagnetică a musculaturii pelvine, tratamentele cu PRP (Platelet Rich Plasma), acid hialuronic, etc. În plus, s-a arătat faptul că țările unde există aceste tratamente și-au crescut și rata de nașteri naturale, un fapt îngrijorător bine cunoscut în România fiind rata foarte mare de nașterei prin operații cezariene.

Societatea Română de Estetică Ginecologica se face responsabilă de organizarea de programe de informare naționale asupra acestor aspecte, atât îndreptate spre paciente, cât și spre medici.

Estetica Ginecologică include, pe langă procedurile și intervențiile de ordin pur estetic la care femeile au dreptul sa apeleze pentru a își îmbunătăți stima de sine datorită unor defecte congenitale, și proceduri și intervenții pentru restabilirea anatomiei în cazul mutilării genitale după accidente sau cancer, diverse terapii inexistente în România în momentul de față pentru tratamentul lichenului scleros, o patologie mutilantă evolutivă, pentru atrofia severă din menopauză sau în urma tratamentelor chimio/radioterapice din cancere, tratamentul vaginismului (durere severă la fiecare contact sexual), tratamentul lipsei orgasmului sau a dispariției sensibilității la contactul sexual după nașteri, precum și tratamente pentru restabilirea aspectului și funcției aparatului genital după nașteri naturale.

Societatea Română de Estetică Ginecologica va organiza conferințe medicale naționale, workshopuri, studii clinice și manifestări științifice în colaborare cu diverse societăți internaționale de renume, pentru a dezvolta în România acest domeniu la cele mai înalte standarde.

Important de subliniat în acest sens este faptul că, neexistând această ramură și această posibilitate de supraspecializare a medicilor ginecologi, nu există competențe acreditate în România pentru efectuarea acestor tratamente, iar pacientele deseori sunt nevoite a pleca și a le efectua înafara României, ceea ce este o pierdere pentru țara noastră. În plus, în momentul de fată, medicii care doresc să ofere pacientelor aceste proceduri efectuează în străinătate cursuri de specialitate, cheltuie sume importante de bani acolo pentru aceste pregătiri, pe care le-ar putea realiza în România și care însă nici nu sunt recunoscute în România, întrucât după cum am precizat, nu sunt acreditate de către Ministerul Sanătății. Este ușor de înțeles deci motivul nemulțumirii din ce în ce mai mari în acest sens atât din partea medicilor cât și a pacientelor.

Societatea Română de Estetică Ginecologica își asumă responsabilitatea de a face demersurile necesare de a pune la punct în România și realizarea de studii complementare ce se vor finaliza prin examene în urma cărora medicii specialiști ginecologi vor primi atestate de competență în Estetica Ginecologică. 

 

Scopul Asociatiei

Scopul Asociatiei SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ESTETICĂ GINECOLOGICĂ (S.R.E.G.). Scopul asociatiei este reprezentat de identificarea si popularizarea tuturor posibilităţilor de dezvoltare continuă a cunoştinţelor şi practicilor medicale, în particular ale specialităţii de estetică ginecologică şi a altor specialităţi medicale conexe prin crearea și promovarea unui sistem de stimulare și sintetizare a studiilor menite să evidențieze specificul în domeniul esteticii ginecologice și in alte domenii conexe, prin tratamentul neinvaziv preventiv sau curativ in afecțiunile ginecologice ce pot duce la afectarea stării de sănătate și a echilibrelor de ordin hormonal și psihologic prin evaluarea frecventiei principalelor afectiuni intalnite pe teritoriul Romaniei si intocmirea de rapoarte privind starea de sanatate a populatiei si accesul la serviciile medicale de baza.

Obiectivele Asociatiei

În vederea realizării acestui scop, Asociaţia îşi propune următoarele obiective:

 1. Stimulează şi asigură condiţiile optime de transmitere a experienţei profesionale, în cadrul S.R.E.G., dar si în cadrul altor societăţi profesionale sau organizatii profesionale şi administrative non-guvernamentale şi guvernamentale, atât pe paln intern căt şi pe plan internaţional.
 2. Ridicarea nivelului științific al membrilor săi, punandu-le la dispoziție facilități si modalități organizatorice, funcționale, materiale, prin organizarea de manifestări științifice : mese rotunde, simpozioane, consfătuiri, conferințe și workshop-uri. S.R.E.G. sprijină participarea membrilor săi la manifestările internaționale ale organizațiilor similare sau ale unor societăti profesionale la care S.R.E.G. este afiliată.
 3. Ridicarea nivelului calitativ al examinarilor din domeniul esteticii și funcționalităților ginecologice specifice, atât cu scop de diagnosticare, cât și terapeutic, la nivelul celor mai ridicate standarde. In acest sens, S.R.E.G. va asigura sprijinul informative necesar în privința respectarii exigențelor și de implementare a acestor standarde prin intermediul mijloacelor de informare specifice si organizarea de conferinte, mese rotunde si dezbateri.
 4. Elaboreaza anual un calendar al manifestărilor științifice medicale (congrese, conferințe, mese rotunde, comisii de experți, workshop-uri ) și propune organizarea de manifestări științifice pe probleme interdisciplinare.
 5. Concluziile diverselor manifestări științifice la care S.R.E.G. participă vor fi înaintate tuturor entităților interesate, cum ar fi: – Ministerul Sănătății, Academia de Științe Medicale, Academia Română si altor instituții similare.
 6. Realizarea, editarea si difuzarea de cărți, publicatii periodice, pliante, afișe  broșuri, platforme informatice, materiale informative.
 7. S.R.E.G., stimulează activitatea științifica a membrilor săi prin acordarea de premii din fondurile proprii și militeaza pentru realizarea de schimburi de experienta profesionala prin participarea la congrese internationale sau alte forme de comunicare legate de scopul asociației.
 8. Stabilirea şi menţinerea legăturilor cu centre universitare diferite în vederea cunoaşterii opiniilor şi procedeelor de abordare a problematicii specifice domeniului din mai multe ţări.
 9. Ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor medii implicate în acest domeniu, în colaborare cu alte structuri guvernamentale sau non-guvernamentale implicate în procesul de pregătire profesională.
 10. Participarea la activitati civice si comunitare, dezbateri, grupuri de lucru, mese rotunde, conferinte, seminarii, cursuri, scoli de vara in vederea identificarii, elaborarii si promovarii de solutii pentru modernizarea sistemului medical.
 11. Educarea populatiei prin toate mijloacele posibile cu privire la drepturile si obligatiile ce ii revin in raport cu propria sanatate si cu sistemul de ingrijiri de sanatate.
 12. Dezvoltarea de programe proprii sau in parteneriat cu alte organizatii sau autoritati publice din tara si strainatate in vedere atingerii scopului si obiectivelor prezentului statut;
 13. Asigură fondul de articole destinat apariţiei revistei medicale proprii, precum şi a altor lucrări informative ştiinţifice; sprijină realizarea schimburilor cu reviste similare din străinătate;
 14. Sprijină şi colaborează direct cu Ministerul Sănătăţii – structurile specializate pe diversele probleme     organizatorice, de asistenţă medicală şi cercetare ştiinţifică.
 15. Colaborează cu Colegiul Medicilor din România în toate problemele organizatorice, de pregătire profesională şi ştiinţifică, sau de legislaţie specific, în domeniul esteticii ginecologice.
 16. Sprijină prioritar activitatea ştiinţifică a tinerilor specialişti şi a medicilor în formare în domeniul esteticii ginecologice.
 17. Organizarea de manifestații publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.
 18. Rezultatul manifestărilor ştiinţifice (cercetări, simpozioane, mese rotunde, consfătuiri, conferinţe și workshop-uri, congrese, colaborări cu specialiști din țară si din străinătate, studii de specialitate si sociologice), vor fi puse la dispoziția mijloacelor mass media pentru o mediatizare largă în vederea mai bunei înțelegeri a fenomenelor ce țin de această latură a medicinei, dar și pentru a oferi activităților noastre un caracter profilactic.

Activitatile Asociatiei

Pentru realizarea scopului şi atingerea obiectivelor, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

– va elabora un program de studiu fundamental privind patogenia, diagnosticul și tratamentul în domeniul esteticii ginecologice și cercetări în acest domeniu precum și a îmbunatățirii prognosticului privind promovarea inovatiilor în domeniul chirurgical și non-chirurgical în estetica ginecologică, oferirea de materiale și manifestări stiințifice în scopul educării pacienților și medicilor și de oferirea diverselor tratamente în mod caritabil pacientelor cu diverse patologii, de exemplu reconstructie vaginală dupa cancere, după agresiuni sexuale sau accidente, după mutilare genitală, etc.

realizează în colaborare cu instituții publice, agenți economici sau organizații  neguvernamentale  din  țară și din străinătate programe de popularizare a cunoștințelor necesare publicului larg pentru diminuarea factorilor de risc, îmbunătățirea tratamentului conservator si chirurgical si îmbunătățirea calității vieții bolnavilor cu modificări de ordin estetic genital, precum și profilaxia îmbolnăvirilor, cât și acordarea de încredere pacientelor în vederea restabilirii stimei de sine prin tratamente neinvazive a patologiilor precum: atrofie vaginală în menopauză, laxitate vaginală, pierdere involuntara de urină, vaginism (durere la contact), lichen scleros, disfuncții sexuale etc.  

organizează conferințe, simpozioane, mese rotunde, cicluri de lecții, demonstrații practice, colocvii, seminarii și alte manifestări similare, de natură să contureze și să promoveze la nivel național și internațional, un sistem educațional, prin mijloace de informare în masă pentru cunoașterea factorilor de risc, a depistării precoce și profilaxiei în tratarea in mod neinvaziv a modificărilor de ordin estetic genital, dar și a mijloacelor de ameliorare și de îngrijire prin tratamentul neinvaziv preventiv sau curativ al laxității vaginale. Toate aceste manifestări (activități), au un caracter deschis adresându-se atât specialiștilor cât și persoanelor interesate de problematică și, de asemenea și pacienților cu diverse patologii specifice acestui domeniu.

se racordează la sistemele informaționale interne și internaționale, cu caracter științific, medical, integrându-se în sistemul  internațional de educație, documentare, tratament profilactic și curativ. 

– Derularea unor activităţi de sponsorizare/mecenat.

– Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice, alte fundaţii şi asociaţii din ţară şi străinătate.

– Atragerea de fonduri de la organizaţiile guvernamentale şi/sau nonguvernamentale, precum şi de la alte persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin finanţarea de programe sau proiecte.

– Alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.

Cine poate deveni membru?

Poate fi membru al S.R.E.G. orice persoană, interesată de realizarea obiectivelor Asociaţiei, care recunoaşte statutul asociaţiei şi îşi achită cotizaţia, prin hotărârea Consiliului Director.

Membrii pot face parte din următoarele categorii:

 1. membri asociaţi;
 2. membri titulari;
 3. membri fondatori;
 4. membri de onoare.

        (1) Membrii asociaţi, orice persoană cu cunoştinţe de specialitate în domeniul înrudit esteticii ginecologice, sunt membri fără drept de vot, care prin diferite mijloace susţin material şi moral Asociaţia. Ei pot participa la manifestările şi acţiunile organizate de Asociaţie şi pot colabora benevol la activităţile acesteia.

        (2) Membrii titulari, orice medic poate fi membru cu drepturi depline, având drept de vot şi obligaţia de a participa la Adunarea generală (direct, delegat sau în modurile alternative) şi de a se implica direct în şi a contribui activ şi constructiv la realizarea activităţilor Asociaţiei.

        (3) Membrii fondatori sunt membri cu drepturi depline, cu drept de vot, semnatari ai Actului constitutiv şi Statut.

        (4) Membrii de onoare sunt personalităţi cu merite deosebite, care prin activitatea lor au adus o contribuţie importantă la promovarea şi progresul în domeniile de interes ale Asociaţiei şi care pot contribui la creşterea prestigiului şi a recunoaşterii Asociaţiei. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie, nu au drept de vot şi nu pot face parte din Consiliul Director.

Odată cu dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, noul membru se va supune Actului constitutiv, statutului şi deciziilor/hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei.

Consiliul Director are obligaţia să analizeze cererea şi să se pronunţe, în termen de cel mult o lună de la data primirii, asupra aprobării sau respingerii ei fără să facă cunoscute motivele deciziei sale.

Calitatea de membru asociat, titular şi de onoare se obține la propunerea Consiliului Director și se acordă şi se retrage de către Adunarea Generală.

Obligațiile Membrilor

1. Toţi membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte actul constitutiv, statutul şi deciziile/hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei.

2. Membrii sunt obligaţi să achite cotizaţia anuală în cuantumul stabilit prin actul constitutiv şi statut sau în cuantumul decis de Adunarea Generală.

3. Membrii vor depune, fără a pretinde recompense, toate diligentele pentru atragerea de fonduri pentru asociaţie.

 

Devino Membru

Fă parte din singura comunitate din România ce se dedică exclusiv promovării și studiului beneficiilor aduse de Estetica Ginecologică și Medicina Regenerativă

Vei fi redirectionat catre pagina cu cererea de inscriere.